Why worry

26.01.2009 11:08

 Třídila jsem starou poštu a našla odkaz na tuhle píseň od   Dire Straits. Patří k tomu nejhezčímu, co jsem kdy poznala, tak jsem si ji znovu po letech obnovila. I s textem, který jsem tehdy před lety  nebyla schopná pouze podle poslechu přeložit. 

 
Baby I see this world has made                          Miláčku, vídím, že tě svět dovedl
you sad                                                             do smutku
Some people can be bad                                    
Lidé dovedou být zlí
The things they do, the things they say                Věci, které říkají, které dělají....
                                      
But baby Ill wipe away those bitter tears             Ale  miláčku, já setřu tvé hořké slzy
Ill chase away those restless fears                      Odfouknu tvé neklidné strachy
That turn your blue skies into grey                       Které z modré oblohy dělají šeď

Why worry, there should be laughter                  
Proč se trápit, když po bolesti zase
after the pain                                                     příjde radost
There should be sunshine after rain                     Když po dešti vysvitne slunce
These things have always been the same            Je to tak vždy
So why worry now                                            Tak proč se teď trápit
 
Baby when I get down I turn
                             Miláčku, až budu na dně, obrátím se
to you                                                               na tebe
And you make sense of what I do                     
A ty dáváš smysl tomu, co dělám
I know it isnt hard to say                                   Vím, že to není těžké říci
But baby just when this world seems mean         Ale, miláčku, i když se svět zdá být přízemní 
and cold                                                           a studený
Our love comes shining red and gold                  Naše láska bude plná barev
And all the rest is by the way                            A všechno ostatní je vedlejší

Why worry, there should be laughter               
Proč se trápit, když po bolesti zase   
after pain                                                        příjde radost
There should be sunsh ine after rain                 Když po dešti vysvitne slunce
These things have always been the same          Je to tak vždy
So why worry now                                          Tak proč se teď trápit
   

 

Ale když jsem na youtube zahlédla dalši nahrávky této písně, neodolala jsem a podívala se. Tak tyto odkazy už nikdy neotevřu z piety k té nádherné písni.

 

 Nana Mouskouri           cz.youtube.com/watch?v=FkC_i6NYOF0&feature=related

 The Everly Brothers     cz.youtube.com/watch?v=5rD6qiffsIA&feature=related

 Emmylou Harris          cz.youtube.com/watch?v=Wu8DicPxK6c&feature=related

 

 

—————

Zpět