PSI OPS - moje první 3D střílečka

20.03.2009 23:08

  PSI OPS  je hra, které jsem se zodpovědně věnovala od vánoc, kdy jsem ji dostala. Má první 3D střílečka. Právě jsem prošla posledním kolem a viděla vytoužený  nápis TO BE CONTINUED…..

Řeklo by se obyčejná střílečka, ale naučila mne mnoho:

 

  • Trpělivosti. Některé věci jsem opakovala snad stokrát, než jsem to zvládla.

 

  • Překonání senzomotorického handicapu (hezky česky řečeno  nešikovnosti). Hraní se podobá hře na klavír (jak já ho nenáviděla, a tady to trénuju dobrovolně!).

 Viz: Levá ruka ovládá 10 kláves na klávesnici , mezerník a tabelátor v koncertní souhře, pravá obě tlačítka myši – dalo mi hodně  práce to dohromady zkoordinovat, zpočátku jsem působila jako kličkující králík.

Tak například jsem zvládla tunel se světelnou vlnou a osobně jsem přehodila všechny páky v místnosti K1,K2,K3,K4, přesto, že to bylo na hranici lidských možností rychlosti postřehu. Ovšem pak jsem si v návodu přečetla, že to lze udělat i mnohem jednodušší cestou - pomocí MC (Mind Control - schopnosti ovládat jiné lidi). Kdybych se nad tím zamyslela a našla správný algoritmus, ušetřila bych si tu dřinu.

Jiný příklad. Zabití Marleny Kessler a zničení stroje zápalnými lahvemi s otočkami a vyhýbáním před blesky a radiací mi zpočátku zabralo 8 – 10 minut  a nesčetněkrát jsem tuto sekvenci  opakovala,  v konečné fázi po tvrdém nácviku jsem to zvládla i za méně než 2 minuty. Zpočátku jsem stihla hodit jednu láhev na jednu otočku, v konci jsem s přehledem hodila láhve tři, aniž se mi zvedl tlak.

 

  • Schopnosti maximálního soustředění. Ve zlomku vteřiny se dala udělat fatální chyba, která mne vrhla na začátek levelu, tak si představuji simulátor práce u radaru (pochybíš-li, pykáš).

  

  • Schopnosti najít algoritmus řešení. Tak zde se přiznávám, že mnohdy bych se bez návodu nepohnula dopředu, ale i  s návodem bylo třeba vždy dopracovat tu nejvhodnější  variantu, jak co nejrychleji  pokročit dále.

 

  • Schopnosti skončit. Hraní je návyková droga, umět ji zařadit do povinností a hrát pouze, když je „volno“, to je to pravé umění, hezky svou závislost vyjádřil  Igor Chaun, který se přiznal, že ho hraní pohltilo (viz Maj compjutr)

 

  • Naději. Ano, počítačové hry mne naučily optimismu. Vše jde vyřešit a trénink dělá mistra. I u  situace naprosto neřešitelné v počátku se pomalu vyloupávalo  řešení. Ta cesta od beznaděje k světélku naděje, že to půjde a pak ke konečnému úspěchu, to byla ta pravá droga, která mne usazovala k počítači.

 

  • Moudrosti. V  té hře jsem prožila podobnost s životní cestou. Vzpomněla jsem na slova své matky: „Měla jsem hezký život, nic špatného mne nepotkalo, ale znovu bych ho prožít nechtěla“. Když jsem si neopatrností v posledním levelu  přemazala hru, myslela jsem, že jsem ji ztratila. A pochopila jsem, že už bych znovu nezačala. Byly to  vzrušující zážitky, ale znovu je opakovat a vědět, co mne čeká…... to už by nešlo. A stejně tak je tomu se životem.

 

Obsah

1. Solitary Confinement – Samovazba.

(Trénink schopnosti TK – telekineze)

2. Guard Room – Strážnice.

3. Someting´s gone wrong – Někteří omámení mohou chodit špatně

(Trénink schopnosti  MD – čerpání energie).

4. Implant loading dock – Zajistěte přeložení

(Využívání schopnosti RV – vzdálené vidění).

5. Main frame room – Hlavní rámcová místnost.

 Leonov Fight (dvě části – s roboty a s Leonovem)

6. Unfinished Business – Nehotový obchod

(Využívání schopnosti  MC – mentální kontrola)

7. Assembling the Pieces – Kompletace kusů.

8. Trash Compactor defeat – Porážka u odpadního lisu.

Barret Fight  (dvě části -  uvnitř a na prostranství)

10. Fears do not lie – Obavy nikdy nespí

. (Trénink schopnosti  PK – pyrokineze).

11. Data Vault – Obavy ve sklepě. Psychedelická část.

12. Grave Yard – Smutné pohřebiště.

Wei Lu Fight (dvě části – první se sochami, druhá s Wei-Lu)

13. Everything we worked for – Všechno, na čemž jsem pracovali Projití tunelem se světelnou vlnou.

14. Reactor control room – Reaktorové kontrolní středisko.

15. Fusion tower lobby – Roztavení věže.

Marlena Kessler Fight (dvě části – zničení přístroje, zničení Marleny).

16.From the ether and beyond - Z éteru na druhou stranu. Boj v starobylém hradu s příšerami.

(využívání schopnosti AV – Aura View)

17.The ultimate power – Nejzazší síla.

Nicolas Wrighton Fight (obrazovky).

18. Zdolání  minových polí

General Fight.

—————

Zpět