No-win situation

06.12.2008 19:50

 Win-win situace nejsou to pravé ořechové, co by mne potkávalo.Takže termín No-win situation přitáhl mou pozornost.

(Prohra?)

Podmínky, ve kterých všechny možné výsledky jsou pro zúčastněné osoby špatné. Jestliže osoba nedělá nic, výsledek bude nepříznivý, jestliže vyvíjí aktivitu, bude výsledek také nepříznivý. Jakákoliv cesta, kterou zvolí, bude vést k no-win situaci.

No-win situation, jiným názvem “situace prohry” (lose-lose situation) je taková situace, kdy má člověk výběr, ale žádné rozhodnutí nevede k úspěchu.

Jestliže exekutor nabídne odsouzenému možnosti, zda chce být oběšen, zastřelen nebo otráven, všechny volby vedou k smrti. Tedy pro odsouzeného k no-win situaci. Jednoduše řečeno, v této bezútěšné situaci je jedno, pro co se dotyčný rozhodne, výsledek bude vždy stejný. Osoba, jíž byla dána volba, nevyhraje.

Jiný příklad:V létě 1942 vydal Stalin svůj pověstný rozkaz  číslo 227. Byl tak tajný, že byl údajně zveřejněn až v roce 1988. Hlavní smysl: Ani krok zpět. Podrobnosti: Každý voják či velitel, který ustoupí bez rozkazu shora, bude zastřelen, nebo skončí v trestném praporu. Zostření trestu: Rodiny těchto vojáků a zajatců dostanou status druhořadých občanů.
Oficiálně bylo za války k trestu smrti odsouzeno 158 000 mužů. Jen ve Stalingradu bylo během pár týdnů zastřeleno 1 350 vojáků. Nezapočítány jsou i tisíce dalších, zastřelených přímo v bitvě, protože stresovaní a otřesení „zradili vlast“. Takže dva výstupy - padnout v boji nebo se nechat zastřelit jako zbabělec. Typická No-win situace. (Milan Vodička,Ivanova válka,CS magazín, červen 2006)

Další příklad: Hoří mrakodrap,stojíte u okna ve 42. patře, plameny váš již olizují. Vyskočit či se nechat upálit jako živá pochodeň.?Zajímavé je, že jde o No-win situaci, ale volba zde bývá často ta, že vyskočíte. Proč asi? Protože věříte, že pád přežijete?

Příklady méně drastických situací: jestliže má člověk na výběr k jídlu šunkový sendvič nebo anglický roastbeef a osoba je vegetarián nebo trpí alergií, lze i takovou situaci pokládat za no-win situaci.

Příkladem boje typu no-win situace je tzv. Pyrrhovo vítězství, při kterém je válečné vítězství  příliš draze zaplacené, aby mohlo být považováno za výhru.

 

V teorii her (game theory)  

jde o takovou situaci, kdy žádný hráč nezískává z takové situace prospěch a situace obecně končí pro hráče výhradně nepříznivým způsobem. Jsou to situace tohoto typu:

  1. Situace s nevyhnutelnými nebo nepředvídatelnými podmínkami - situace se změní poté, kdy se člověk rozhodl.
  2. Hra v šachy, kdy každý další tah zhoršuje situaci (Zugzwang)
  3. Hlava-22. Situace, kdy jedna věc předchází druhou věc a podmiňuje, aby se stala. Pokud by se nestala první věc, nedojde ani k věci druhé. Obtížné rozhodování v pravidlech, nařízeních, postupech nebo situacích, kde není žádný reálný výběr. V teorii pravděpodobnosti se to vztahuje k situacím, kde existuje množství pravděpodobných událostí a žádaný výsledek vyplývá z vlivu těchto události. Je však minimální pravděpodobnost, že se stanou výhradně tím správným způsobem. Příklad: jestliže nemáte místo pobytu, nemůžete dostat práci a když nemáte práci, nemůžete mít bydlení.
  4. Situace, které byly špatně vyhodnoceny.
  5. Situace, kdy nejlepší rozhodnutí pro jednotlivce nevede k optimálnímu výsledku pro další zúčastněné (Vězňovo dilema).

 

Hlava XXII  je termín, který vytvořil Joseph Heller  v románu Catch-22 Hlavní postavou románu je kapitán Yossarian,který se snaží zbavit své letecké povinnosti, protože si uvědomuje, že riskuje svůj život, který je pro něj víc než vlastenectví. V jeho cestě domů mu brání především Hlava XXII vojenského řádu. Ta mimo jiné říká, že letecké povinnosti může být zbaven ten, kdo je uznán za psychicky narušeného a zároveň požádá o uvolnění. Ovšem to, že o uvolnění požádá, svědčí o jeho psychickém zdraví, což staví celý román do absurdní roviny. Výraz Hlava XXII se, jako označení takové absurdní situace, stal součástí běžného jazyka,

 

Příklad z dějin:

V Evropě byly někdy obviněné čarodějnice zkoušeny torturou. svázány a hozeny do vody, aby se zjistila jejich nevina. Šlo o  boží soud. Obviněná byla s palci od ruky přivázanými k opačnému palci u nohy (do kozelce)  ponořena do proudu řeky či rybníka, přičemž ji muži drželi na laně. Lidé věřili, že pravá čarodějnice bude plavat na hladině a neutone (protože ji spojení s ďáblem zachrání před utopením).Takže ty, které se neutopily, byly obviněny z čarodějnictví a popraveny, zatímco ty, které se utopily, byly posmrtně vyhlášeny jako nevinné. Pro obviněné jde o typickou no-win situaci. Mnohdy o osudu rozhodli muži, kteří čarodějnici drželi.

Mathew Hopkins byl středověký "lovec čarodějnic". Kromě jiných rafinovaných mučení je otcem výše zmíněné zkoušky - hodit obviněného  svázaného do vody.  Tvrdí se, že on sám byl obviněn z čarodějnictví, podroben své vlastní zkoušce a pověšen, když zůstal plavat na hladině. Ve skutečnosti zemřel pravděpodobně na tuberkulózu.

Vv českém filmu Kladivo na čarodějnice  z roku 1969 jsou tyto bezvýchodné situace zobrazeny velmi sugestivně. Když uvězní a mučí kněze Kryštofa Lautnera, zazní obhajoba  člena soudního  tribunálu: "Přestál 3 stupně mučení a nepřiznal se, to je snad dostatečný důkaz o nevině". Inkvizitor Boblig však odpovídá:"Snáší vše s pomocí ďábla". Také no-win situace.

 Bezvýchodná situace. V předvěkém Egyptě byl přes jednu řeku postaven most a každý před přejitím mostu musel hádat, jaký osud ho na druhé straně očekává s tím, že když uhádne, může most přejít, a když neuhádne, bude potrestán vězením. Obavy před vězením pochopitelně každého pocestného odradily, až přišel k mostu filozof a na otázku po jeho osudu po přejití mostu odpověděl:"Až most přejdu, budu potrestán vězením". Tato odpověď přivedla stráže mostu do úzkých.Kdyby byl po přejití mostu uvězněn, tak uhodl a měl by přejít most bez potrestání.Kdyby po přejití mostu nebyl uvězněn, tak neuhodl a měl by být potréstán vězením.vypráví se, že bezvýchodnost z tého situace byla vyřešena zbouráním mostu.

 

 Cornelian dilemma

Cornelian dilemma (choix cornélien) je dilema při kterém je jedinec nucen si vybrat mezi dvěma možnostmi přičemž každá z nich bude mít nepříznivý dopad na něho nebo na jeho okolí. V klasickém dramatu jde o typický vniřní konflikt hrdiny, kdy je nucen si vybrat mezi láskou či ctí nebo náklonností a povinností.

Cornelian dilemma je pojmenováno po Francouzském dramatikovi Pierre Corneille, autoru hry Le Cid, ve které je Rodrigue, hlavní hrdina, zmítán mezi dvěma touhami – udržet si lásku své dívky Chimène a povinností  pomstít svého otce, který byl ponížen Chimèniným otcem. Rodrigue může volit odvetu a ztrátu lásky Chimeny nebo odmítnout odvetu a ztratit svou čest.

 Termíny s podobným obsahem zde

 

Příklady ze světa filmu: Earthquake - Zemětřesení je katastrofický film z roku 1974. Hlavní postava Charles Heston, který je již pouze formálně ženatý s Ave Gardner a má silný citový vztah k mladé dívce, se ocitne v situaci, kdy Ave Gardner mizí ve vodním víru. Musí se rozhodnout, zda se pokusit s minimální šancí ji zachránit a zachovat si čest nebo zůstat v bezpečí, přežít a zachránit si život. Volí záchranu své již nemilované ženy azmizí ve víru s ní.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět