Buridanův osel

20.02.2009 21:40

 Buridanův osel je obrazné vyjádření pro lidskou nerozhodnost. Termín se vztahuje k paradoxní situaci, kdy osel mezi dvěma kupkami sena stejného objemu  a kvality zemře  hladem, protože se není schopen rozhodnout, z které kupky si má vzít.

Buridanův osel patří v psychologii do tzv. „aproach-aproach conflicts“, tedy výběru ze dvou stejně atraktivních alternativ. Kurt Lewin, známý psycholog, popsal tři typy takových konfliktů

  1. kladný – kladný konflikt (aproach – aproach conflict), tento je znám pod pojmem Buridanův osel
  2. kladný -  záporný konflikt (aproach – avoidance conflict)
  3. záporný - záporný konflikt (avoidance – avoidance conflict) tento je znám pod pojmem Mortonova volba

 

Morton's fork  (Mortonovy "vidle“  - volba)  je výběr mezi dvěma stejně nepříjemnými alternativami nebo dvěma možnostmi rozhodování, které vedou ke stejně nepříjemnému závěru. Je to analogické výrazu „"between the devil and the deep blue sea" or "between a rock and a hard place."  Asi jako mezi Scyllou a Charibdou. Opozitum  pro  pojem Buridanův osel.

Výraz vznikl z politiky vybírání daní, které navrhl  John Morton, lord chancellor v Anglii  - 1487 za vlády  Jindřicha VII.

Jeho přístup říkal, že jestliže někdo oplývá penězi, žije v nadbytku a utrácí peníze, může něco věnovat králi.  A na druhé straně, jestliže někdo žije v chudobě a nevykazuje bohatství, musí  hodně ušetřit a proto může také něco věnovat králi. Tento argument znamenal pro poplatníky pouze dvě špice vidlí, na které byli napíchnuti jak bohatí, tak chudí, neměli možnost volby. 

Další varianty psychologie rozhodování  zde.

 
Odkazy

Buridanův osel - román  (1963)

Bajku francouzského filozofa Buridana o oslu, který si tak dlouho vybíral mezi dvěma otýpkami sena, až pošel hlady, si zvolil německý spisovatel  Günter de Bruyn za podobenství pro svůj novodobý příběh o manželském trojúhelníku, lásce a nevěře.

Z obsahu: Buridanovým oslem románu je berlínský knihovník Karel Erp, muž kolem čtyřicítky, který až dosud žil spokojeně a možno říci šťastně se svou ženou a dvěma dětmi, dokud nezjistil, že ve vyběhaných kolejích jeho manželského soužití cosi chybí. V domnění, že nalezl to, po čem touží, v lásce ke krásné slečně Brokerové, mladé knihovnické praktikantce, odchází od rodiny, aby „začal znovu“. Lehkomyslnost? Slabost? Touha po životní náplni? Autor ponechává na čtenáři, aby sám posoudil Erpův charakter. Hrdina nenašel, co hledal,nedovedl se přenést přes úskalí nové lásky s nimiž se nutně setkává každý partnerský vztah: s krvácejícím srdcem, z něhož mu spadl kámen, se rozchází se slečnou Brokerovou a vrací se k rodinnému krbu, který mezitím vyschl. Díváme-li  se povrchně, pak se tedy snad nic nestalo, nakonec pro hlavního hrdinu vše dobře dopadlo.Ve skutečnosti prohrál svůj život, zklamal ve všem,co podnikl, ztratil úctu všech.Zajímavý děj o osudech současných lidí se všemi komplikacemi a složitostmi jejich povah je zasazen do konkrétních politických, hospodářských a společenských poměrů a napsán s vtipem, ironií a stylistickou brilancí.

 

 Video Freedom of Choice

Oběť srážky v otevřeném moři             

Nikdo nikdy neřekl, že život je svobodný

Utopit se, plavat, jít na dno s lodí
Ale užít si svobodu výběru

Říkám to opět v zemi svobody
Užijte svou svobodu výběruVe starém Římě se traduje příběh

O psovi , který  našel  dvě kosti
Kousl do jedné
Olízal druhou
Běhal v kruhu
Až padl mrtvý

Svoboda výběru
Je to co máš
Svoboda výběru

Jestliže jsi dostal, co jsi nechtěl
Máš právo stopnout to

Nebuď zklamán tím, co vidíš

Dostal jsi možnost dvou cest
 

Zpívá: Devo

 

—————

Zpět