Aeon - navěky

22.01.2009 21:15

Snad jsem pochopila, co lze označit slovem Aeon. Prostě navěky věků. Skoro věčnost mi to taky trvalo se s tím neznámým slůvkem vyrovnat. Proč zrovna toto slovo mne zajímá? Díky písni AEON z nového alba Antony Hegartyho Crying Light .

Slovo Aeon znamená “věk”, “navždy”, “ navěky”. Je to latinský přepis slova  æon z řečtinyἰών (aion). V sanskrtu je tato neomezeně dlouhá časová jednotka nazývána   kalpa a v hebrejštině olam. 

  • Platón užil slovo Aeon, aby označil věčný život ideí, které jsou za slovy, jak demonstroval ve svém slavném podobenství o jeskyni ( allegory of the cave).
  • Křesťanská idea věčného života používá také výraz Aeon, který znamená život v příštím věčném období v království Božím – neboli nesmrtelnost.
  • Okultisté někdy hovoří o "magical Aeon" což představuje dlouhý čas, 2 000 let? -  (Aeon =  gnostický termín, označující buďto nějaký věk jako historické období nebo věčnou sílu, která plyne z božství, tenhle pojem pochází z řeckého výrazu "aeinous" - věčný duch). Užívá ho například rozporuplná osobnost Alester Crowley.
  • Aleister Crowley – ze životopisu: „Další Crowleyovo  působení nasměroval trans, do něhož upadla jeho novomanželka Rosa v Káhiře roku 1904. Zjevil se jí v něm duch Aiwass hovořící jménem staroegyptského boha Hóra a při dalších invokacích mu nadiktoval poselství Tajných vůdců později zveřejněné pod názvem Liber AL vel Legis. Ústředním motivem je sdělení, že nastává nová epocha nazvaná Nový Aeon, jehož heslem jsou slova: „Celým zákonem nechť je: Dělej, co chceš“. Ve skutečnosti byl autorem této myšlenky již François Rabelais. Věta nebyla nikdy myšlena tak, jak je obvykle chápána, tj. ve významu odhození všech pravidel a naplnění jen vlastní hédoničnosti, ale ezoterickému učenci přikazovala, aby naslouchal Boží vůli tak, že všechny jeho činy s ním budou v souladu, což i vysvětluje dovětek: Tím zákonem je láska, láska podle vůle.“ Tomáš V. Odaha » Od magie k satanismu
  •  Do rozboru Thelemy už se nebudu ani pouštět  - Aeon (Thelema)

Prý v roce 1957 bylo navrženo definovat Aeon jako jednotku času rovnou jednomu bilionu let (1 Ga). Nebylo to přijato jako jednotka určité délky časového období, ale v běžné řeči se užívá jako měřítko dlouhého nekonečného trvání.

https://www.pballew.net/arithm16.html

 Ga = gigaannum (Annum) - jednotka času rovna  109  let. Je užívána ve vědeckých disciplínách jako kosmologie nebo geologie k označení extrémně dlouhého času - ale v minulosti!  Například vznik země  se klade  asi  4.57 Ga (4.57 billion years) zpět.

—————

Zpět